ერთი გუნდი ბიზნესის ფინანსებისთვის

ერთი გუნდი ბიზნესის ფინანსებისთვის

ერთი გუნდი ბიზნესის ფინანსებისთვის

ერთი გუნდი ბიზნესის ფინანსებისთვის

Paperplane
Paperplane
Paperplane
Paperplane

ბუღალტერია, ფინანსური ანალიტიკა და პროგნოზირება
ბიზნესისთვის

ბუღალტერია, ფინანსური ანალიტიკა და პროგნოზირება ბიზნესისთვის

Paperplane
ფინანსური მომსახურების სრული სპექტრი

ფინანსური მომსახურების სრული სპექტრი

ბიზნესის განვითარების ნებისმიერი ეტაპისთვის

ბიზნესის განვითარების ნებისმიერი ეტაპისთვის

ბიზნესის განვითარების ნებისმიერი
ეტაპისთვის

ბუღალტერია

ფინანსური ანალიტიკა

შემოსავლების პროგნოზირება

გადასახადები

ბუღალტერია

ფინანსური ანალიტიკა

გადასახადები

შემოსავლების პროგნოზირება

ბუღალტერია

გადასახადები

Expert search team

დამწყები ბიზნესებისთვის

დამწყები ბიზნესებისთვის

გზაზე ჩრდილოეთის ვარსკვლავისკენ

გზაზე ჩრდილოეთის ვარსკვლავისკენ

თითოეულ ბიზნესს აქვს ის მიზნები, რომელიც მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია - იქნება ეს მომხმარებლების რაოდენობა, მათი კმაყოფილება, შემოსული ლიდები თუ ნებისმიერი სხვა. ყველაზე მნიშვნელოვან მეტრიკებს, რომელსაც ბიზნესები ზომავენ - ჩრდილოეთის ვარსკვლავს - პოლარისს ეძახიან.

ჩვენ დაგეხმარებით ამ ვარსკვლავისკენ გზად დაგეგმილ ფინანსურ პოლარისს ერთად მივაგნოთ.

თითოეულ ბიზნესს აქვს ის მიზნები, რომელიც მათთვის
ყველაზე მნიშვნელოვანია - იქნება ეს
მომხმარებლების რაოდენობა, მათი კმაყოფილება,
შემოსული ლიდები თუ ნებისმიერი სხვა. ყველაზე
მნიშვნელოვან მეტრიკებს, რომელსაც ბიზნესები
ზომავენ - ჩრდილოეთის ვარსკვლავს - პოლარისს
ეძახიან.

ჩვენ დაგეხმარებით ამ ვარსკვლავისკენ გზად
დაგეგმილ ფინანსურ პოლარისს ერთად მივაგნოთ.

თითოეულ ბიზნესს აქვს ის მიზნები, რომელიც მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია - იქნება ეს მომხმარებლების რაოდენობა, მათი კმაყოფილება, შემოსული ლიდები თუ ნებისმიერი სხვა. ყველაზე მნიშვნელოვან მეტრიკებს, რომელსაც ბიზნესები ზომავენ - ჩრდილოეთის ვარსკვლავს - პოლარისს ეძახიან.

ჩვენ დაგეხმარებით ამ ვარსკვლავისკენ გზად დაგეგმილ ფინანსურ პოლარისს ერთად მივაგნოთ.

Expert search team

დამწყები ბიზნესებისთვის

გზაზე ჩრდილოეთის ვარსკვლავისკენ

თითოეულ ბიზნესს აქვს ის მიზნები, რომელიც მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია - იქნება ეს მომხმარებლების რაოდენობა, მათი კმაყოფილება, შემოსული ლიდები თუ ნებისმიერი სხვა. ყველაზე მნიშვნელოვან მეტრიკებს, რომელსაც ბიზნესები ზომავენ - ჩრდილოეთის ვარსკვლავს - პოლარისს ეძახიან.

ჩვენ დაგეხმარებით ამ ვარსკვლავისკენ გზად დაგეგმილ ფინანსურ პოლარისს ერთად მივაგნოთ.

თითოეულ ბიზნესს აქვს ის მიზნები, რომელიც მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია - იქნება ეს მომხმარებლების რაოდენობა, მათი კმაყოფილება, შემოსული ლიდები თუ ნებისმიერი სხვა. ყველაზე მნიშვნელოვან მეტრიკებს, რომელსაც ბიზნესები ზომავენ - ჩრდილოეთის ვარსკვლავს - პოლარისს ეძახიან.

ჩვენ დაგეხმარებით ამ ვარსკვლავისკენ გზად დაგეგმილ ფინანსურ პოლარისს ერთად მივაგნოთ.

მზარდი ბიზნესებისთვის

მზარდი ბიზნესებისთვის

როდესაც ბიზნესი სწრაფად იზრდება

როდესაც ბიზნესი სწრაფად იზრდება

როდესაც იზრდება შემოსავლები, დიდწილად, იზრდება კომპანიის ხარჯებიც. ხარჯების მინიმიზაცია, ფინანსური ანალიტიკა და პროგნოზირება მნიშვნელოვანი კომპტონენტებია სამომავლოდ მდგრადი განვითარებისთვის.

როდესაც იზრდება შემოსავლები, დიდწილად, იზრდება კომპანიის ხარჯებიც. ხარჯების მინიმიზაცია, ფინანსური ანალიტიკა და პროგნოზირება მნიშვნელოვანი კომპტონენტებია სამომავლოდ მდგრადი განვითარებისთვის.

High quality team

მზარდი ბიზნესებისთვის

როდესაც ბიზნესი სწრაფად იზრდება

როდესაც იზრდება შემოსავლები, დიდწილად, იზრდება კომპანიის ხარჯებიც. ხარჯების მინიმიზაცია, ფინანსური ანალიტიკა და პროგნოზირება მნიშვნელოვანი კომპტონენტებია სამომავლოდ მდგრადი განვითარებისთვის.

High quality team
Social media team

დიდი ბიზნესებისთვის

ბუღალტერია - როგორც სერვისი

ბუღალტერია - როგორც სერვისი

ბუღალტერია - როგორც სერვისი

ხშირად, დიდი ბიზნესებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ფინანსების გუნდის წარმომადგენელი კომპანიის ოფისში იყოს და არა აუთსორსზე. ჩვენ მზად ვართ, მოგიმზადოთ ბუღალტრები, ავიღოთ პასუხისმგებლობა მათ ყოველდღიურ მუშაობაზე თქვენთან, რომ ერთად მივაღწიოთ დასახულ მიზნებს.


Social media team

დიდი ბიზნესებისთვის

ბუღალტერია - როგორც სერვისი

ხშირად, დიდი ბიზნესებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ფინანსების გუნდის წარმომადგენელი კომპანიის ოფისში იყოს და არა აუთსორსზე. ჩვენ მზად ვართ, მოგიმზადოთ ბუღალტრები, ავიღოთ პასუხისმგებლობა მათ ყოველდღიურ მუშაობაზე თქვენთან, რომ ერთად მივაღწიოთ დასახულ მიზნებს.


ჩვენ მზად ვართ, მოგიმზადოთ ბუღალტრები, ავიღოთ

პასუხისმგებლობა მათ ყოველდღიურ მუშაობაზე თქვენთან, რომ

ერთად მივაღწიოთ დასახულ მიზნებს.


ჩვენ მზად ვართ, მოგიმზადოთ ბუღალტრები, ავიღოთ

პასუხისმგებლობა მათ მუშაობაზე თქვენთან, რომ

ერთად მივაღწიოთ დასახულ მიზნებს.

ფასები

ფასები

ფასები

დამწყები ბიზნესებისთვის

თუ ბიზნესი ახლახანს დაიწყე

₾450

დან/თვე

პირადი ბუღალტერი

10-მდე გასავლის ოპერაცია

დეკლარაციების წარდგენა

ყოველთვიური რეპორტი

კონსულტაციის 1 საათი

მზარდი ბიზნესებისთვის

თუ შენი ბიზნესი სწრაფი ზრდის

ეტაპზეა

₾750

დან/თვე

პირადი ბუღალტერი

20-მდე გასავლის ოპერაცია

დეკლარაციების წარდგენა

ყოველთვიური რეპორტი

კონსულტაციის 2 საათი

დიდი ბიზნესებისთვის

პერსონალური მომსახურება

₾1200

დან/თვე

პირადი ბუღალტერი

100-მდე გასავლის ოპერაცია

დეკლარაციების წარდგენა

ყოველთვიური რეპორტი

ულიმიტო კონსულტაცია

დამწყები ბიზნესებისთვის

თუ ბიზნესი ახლახანს დაიწყე

₾450

დან/თვე

პირადი ბუღალტერი

10-მდე გასავლის ოპერაცია

დეკლარაციების წარდგენა

ყოველთვიური რეპორტი

კონსულტაციის 1 საათი

მზარდი ბიზნესებისთვის

თუ შენი ბიზნესი სწრაფი ზრდის

ეტაპზეა

₾750

დან/თვე

პირადი ბუღალტერი

20-მდე გასავლის ოპერაცია

დეკლარაციების წარდგენა

ყოველთვიური რეპორტი

კონსულტაციის 2 საათი

დიდი ბიზნესებისთვის

პერსონალური მომსახურება

₾1200

დან/თვე

პირადი ბუღალტერი

100-მდე გასავლის ოპერაცია

დეკლარაციების წარდგენა

ყოველთვიური რეპორტი

ულიმიტო კონსულტაცია

დამწყები ბიზნესებისთვის

თუ ბიზნესი ახლახანს დაიწყე

₾450

დან/თვე

პირადი ბუღალტერი

10-მდე გასავლის ოპერაცია

დეკლარაციების წარდგენა

ყოველთვიური რეპორტი

კონსულტაციის 1 საათი

მზარდი ბიზნესებისთვის

თუ შენი ბიზნესი სწრაფი ზრდის

ეტაპზეა

₾750

დან/თვე

პირადი ბუღალტერი

20-მდე გასავლის ოპერაცია

დეკლარაციების წარდგენა

ყოველთვიური რეპორტი

კონსულტაციის 2 საათი

დიდი ბიზნესებისთვის

პერსონალური მომსახურება

₾1200

დან/თვე

პირადი ბუღალტერი

100-მდე გასავლის ოპერაცია

დეკლარაციების წარდგენა

ყოველთვიური რეპორტი

ულიმიტო კონსულტაცია

უფასო, 30 წუთიანი კონსულტაცია

უფასო, 30 წუთიანი კონსულტაცია

უფასო, 30 წუთიანი კონსულტაცია

მოკლე პასუხები მოკლე კითხვებზე

მოკლე პასუხები მოკლე კითხვებზე

ბევრი ბუღალტრული კომპანიაა - რატომ თქვენ?

თქვენი საქმიანობა დაზღვეულია?

რომელი ბუღალტრული პროგრამით მუშაობთ?

გაქვთ თუ არა სტარტაპებზე მორგებული პირობები?

ბევრი ბუღალტრული კომპანიაა - რატომ თქვენ?

თქვენი საქმიანობა დაზღვეულია?

რომელი ბუღალტრული პროგრამით მუშაობთ?

გაქვთ თუ არა სტარტაპებზე მორგებული პირობები?

Ursa Minor

კონტაქტი

+995 511 42 10 10

info@polarisfinance.ge

© 2023 Polaris Finance

Ursa Minor

კონტაქტი

+995 511 42 10 10

info@polarisfinance.ge

© 2023 Polaris Finance

Ursa Minor

კონტაქტი

+995 511 42 10 10

info@polarisfinance.ge

© 2023 Polaris Finance

Ursa Minor

კონტაქტი

+995 511 42 10 10

info@polarisfinance.ge

© 2023 Polaris Finance